Dersler;


* Dersler, karşılıklı olarak (örgün) işlenir.
* Öğretmenin karşısında rahat ortamda oturularak yapılır.
* Derslerde not tutulmaz, ev ödevi verilmez.
* Dersler 1-6 arası öğrenci grubu ile yapılır.
* Dersler 50'şer dakikalıktır ve 10'ar dakika dinlenme molası verilir.
* Günde en fazla 6 saat ders yapılır.
* Ders ortamı öğretmenin evi, öğrencinin yeri veya sınıf ortamı olabilir.